Kıbrıs Eşeği

osmanlı sadrazamlarının en nüktedanlarından biri olan koca ragıp paşa sadrazamlığı sırasında ulemadan bir zatı kıbrıs’a kadı olarak atamış. atadığı kadı hem teşekkür etmek hem de kıbrıs’tan bir isteği bulunup bulunmadığını sormak için koca ragıp paşa’yı ziyaret etmiş.
ragıp paşa, kadı’nın bu hareketinden memnun olmuş, dönüşünde mümkün olursa bir kıbrıs eşeği getirmesini rica etmiş. kadı efendi "baş üstüne" deyip ayrılmış. üç yıl kıbrıs’ta kadılık yaptıktan sonra istanbul’a tekrar dönmüş. dönünce ragıp paşa’yı yine ziyaret etmiş. kadı ziyaretini bitirip ayrılacağı sırada ragıp paşa, kadının hiç eşekten filan söz etmediğini görünce hatırlatmak zorunda kalmış:
sizden bir ricada bulunmuştum, bana bir kıbrıs eşeği getirecektiniz?..
bunun üzerine kadı hayıflanmış:
aah efendimiz, vallahi unutmuştum, şimdi sizi görünce hatırladım!
ragıp pasa tası gediğine koymuş:
zararı yok kadı efendi, siz geldiniz ya…

Sevebilirsin...