Organiyazson Mükemmel

Bir adam, arkadaşı ile yolda giderken elindeki çakısı ile parmağını kesmiş.
Biraz ötede sağlık ocağı varmış.
Adam: Ben şurada pansuman yaptırayım en iyisi, demiş.
İçeri girince karşısına iki kapı çıktı.
Birinde Hastalıklar, ötekinde Yaralar yazılı idi. O Yaralar kapısından girmiş.
Yine önünde iki kapı vardı.
Birinde Et, ötekinde Kemik yazıyormuş.
O Et kapısından girmiş.
Yine iki kapı çıkmış karşısına.
Birinde Önemli, ötekinde Önemsiz yazıları varmış.
Önemsiz kapısından girince adam kendini birden sokakta buluvermiş.
Arkadaşı sormuş: Nasıl iyi baktılar mı?
Cevap: Hayır… Ama organizasyon mükemmel

Sevebilirsin...